GƯƠNG MẶT DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 2016

Đăng ngày : 2018-03-14 12:14:27

 

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy khó khăn, sóng gió với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, với vai trò là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, giới doanh nhândoanh nghiêp Thủ đô Hà Nội vẫn không ngừng vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt.

Đại diện Bay360, Ông Trần Minh Công đã được nhận bằng khen doanh nhân trẻ của thành phố đã đóng góp 1 phần nhỏ trong công cuộc xây dựng xã hội và thành phố nói chung và doanh nghiệp nói riêng.